@ 2023 Sebastian Wojnar. All rights reserved.

KAREL III SCHWARZENBERG

Soutěž se uskutečnila 20. února 2017 ve foyeru nové scény Národního divadla, které se na soutěži podílelo. Karel III. Schwarzenberg byl pro soutěž vybrán, protože byl významným mecenášem a též jedním z iniciátorů myšlenky založení národního divadla. Vítězný portrét zde bude následně vystaven.

  1. MÍSTO: PROF. JINDŘICH ZEITHAMML AKAD. SOCH.
  2. MÍSTO: SEBASTIAN WOJNAR
  3. MÍSTO : AKAD. SOCH.STANISLAVA KAVANOVÁ

ZVLAŠTNÍ OCENĚNÍ : KATEŘINA KOMM

NAHORU