@ 2023 Sebastian Wojnar. All rights reserved.

PORTFOLIO

OBLIČEJ JE PLNÝ ÚDOLÍ, KOPCŮ, PAHORKATIN, A PROPASTÍ. RŮZNÉ POHLEDY DO KRAJINY, SLOŽENÉ DO JEDNOHO CELISTVÉHO TVARU. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE OVŠEM PRO MĚ LIDSKÁ DUŠE. OBLIČEJE SE MOHOU PODOBAT, ALE DUŠE JE NENAHRADITELNÁ A JEDINEČNÁ. V MÝCH PORTRÉTECH SE SNAŽÍM ZAZNAMENAT POHLED DO LIDSKÉ DUŠE.

NAHORU