@ 2023 Sebastian Wojnar. All rights reserved.

PORTFOLIO

TĚLO VNÍMÁM JAKO LIDSKOU KRAJINU.PŘIROVNAL BYCH FIGURU KE STROMŮM, VĚTVE JSOU RUKAMA STROMŮ. KOŘENY JSOU PEVNĚ SPJATY SE ZEMÍ STEJNĚ TAK, JAKO NOHY KRÁČEJÍCÍ PO ZEMI. TRÁVÍM HODNĚ ČASU POZOROVÁNÍM PŘÍRODY A SNAŽÍM SE OBJEVOVAT VAZBY. POHLEDY V KRAJINĚ JSOU JEDINEČNÉ A NEOPAKUJÍCÍ SE, STEJNĚ JAKO FIGURA.

NAHORU