@ 2023 Sebastian Wojnar. All rights reserved.

NABÍZÍM TI SVOU CESTU

NABÍZENÍ RUKY ČI PODÁNNÍ RUKY JE V NAŠEM ŽIVOTĚ DŮLEŽITÝM MOMENTEM.

SKICA RUKY ŽEHNÁNÍ. NA TĚCHTO SKICÁCH SE SNAŽÍM ZACHYTIT GESTO, KTERÉ BUDU APLIKOVAT NA NADŽIVOTNÍ FIGUŘE KRÁČEJÍCÍHO KRISTA.

LIDSKÉ RUCE JSOU NÁDHERNOU KRAJINOU TVARŮ.

  • SÁDRA
  • 40X60X20 CM
  • 2017
SDÍLET
NAHORU